top of page

משנת ניטשה מהווה יסוד לביקורת על המחשבה המערבית עד ימינו -
שווה להכיר. 

 


סדרת מפגשים עם פרופ' מאיר עמור

לרישום - אנא מלאו פרטי הצטרפות כאן


 


סדרת מפגשים עם פרופ' מאיר עמור
 

ניטשה נובמבר.png

כמה מילים, מאת פרופ' מאיר עמור: 

שלום לכולם/ן, בפנינו סדרה בת שלושה מפגשים בהם אציג רעיונות של ניטשה. נתהה במשותף כיצד עשויים אלה להתפרש בימינו כנגד, במקביל ומתוך גישה יהודית חילונית הומניסטית.

 

הקורס מבוסס על קריאה מודרכת ומשותפת בטקסטים של ניטשה. נקרא חלקים מ"כה אמר זרתוסטרה" ומ"גניאולוגיה של המוסר". נציג ונדון במושגים כמו מות האלוהים, העלאדם (העל-אדם), הרצון לעוצמה, החזרה הניצחית, מרד העבדים במוסר, מוסר אדונים, ההיסטוריות של ערכים "אוניברסלים", הערכתם (מחדש) של ערכים, פרספקטיבליות כמתודת חשיבה היסטורית ומוסרית, ושורשיהם הפסיכולוגיים של שיטות מוסר על פי ניטשה.

 

נתהה ביחד אודות השאלה למה אנחנו מתכוונים כשאנו אומרים "תרבות מערבית"? ישנם רבים הרואים בה מוקד הזדהות אישי, מסד ומרכז בלבדי לשיפוט מוסרי והתארגנות חברתית ופוליטית.

 

ניטשה היה ממבקריה החריפים ביותר של תרבות המערב הנוצרית. על מה התבססה ביקורתו? מדוע ביקורת זו נחשבת כבסיס עיוני לביקורת המודרנה וכמסד עליו כוננה גישה פוסט-מודרנית בחינוך, בהיסטוריה, בפוליטיקה, בדיונים אסתטיים באמנות, בתיאטרון, בפואטיקה, באמנות פלסטית ובקולנוע?

 

אלה הם מקצת ממוקדי הדיון בשלושת המפגשים הללו. אין שום כוונה למצות נושאים אלה, אלא לממש "טעימה אסתטית".

 

המפגשים מבוססים על דיאלוגיות וקריאה משותפת. אין שאלות שאינן חכמות. לכל שאלה ישנם שורשים עמוקים שיש מקום לדון בהם באורח פתוח ומזמין. כמו כן, אין נקודות סיום לשיחה ולמפגשים. המפגשים פורמים קשרים על מנת שנוכל לחשוב אודות הגלידים שבמחשבה שלנו. 

מוזמנים להקדים ולהרשם.

להתראות!

bottom of page