top of page
מפגשי לימוד ושיח  - הגות ותרבות
 
מהי דת? עיון מרתק

סדרת מפגשים.

Heart Lock and Crown
המהפכה של חז"ל

צגפגשים בהובלת רותי דרורי בינדר. תלמוד מזווית חילונית .  

Golden Parchment
מפגש מבוא מתוקן ללא ההסממא הכללית.png

תחנות במחשבה החילונית

סדרה פילוסופית לזיהוי הרוח החילונית וגילגוליה ההיסטוריים בתרבות ישראל. סדרה בהובלת הרב, ד"ר אורן יהי-שלום

דף תורה.jpg

שיח"ה בתנ"ך - מפגשי שיח

מוזמנים להכיר תנך בגובה העיניים.. קהילה לומדת

]פרק  מו.png

מורה נבוכים מזווית חילונית

132 מפגשים מצולמים של תהליך הלימוד - מורה הנבוכים בהנחיית ד"ר אורן יהי-שלום, רב חילוני. 

בית מדרש חילוני
חומרים טובים לחגים

לרשותכם מגוון מפגשי לימוד והרצאות לקראת חגי ישראל כי החג הוא הזדמנות לשילוב תחומים ושיח של ערכים

שירון.jpg
מסכת אבות מזווית חילונית
לימוד עם ד"ר אורן יהי-שלום רב חילוני. 
IMG_20200920_113711.jpg
הוראה בינתחומית

בונים פדגוגיה חדשנית על יסוד שיח מעמיק מלא זהות וערכים. תהליך ליווי מקצועי מותאם לצורכי ביהס שלך. 

ידע במהותו הוא רב תחומי.png
שיחה בגליל - מפעילים את המיזמים בסיוע ובשיתוף :
עינת שלחה 2.jpeg
לוגו אלון הגליל.png
לוגו יהדות חילונית.jpg
bottom of page