top of page

קהילות מורים לומדות ומפתחות זהות הומניסטית ולמידה משמעותית 

נשמח להכיר את בית הספר שלך ולהתאים לך ליווי שייאפשר צמיחה על בסיס ידע משמעותי, פדגוגיה מקצועיות ועומק של זהות וערכים - כי חינוך אמיתי קשור בייעוד ורוח הנשענים על התמצאות בתרבות. 

חדש בתשפ"א

בינתחומיות בחגים / בית ספר חוגג פדגוגיה

מה אתם עושים לקראת חנוכה או פסח בבית הספר ?  החגים הם הזדמנות נפלא ללמוד כיצד לשלב ערכים עם מקצועות ההומניסטיקה לתכנית שכולם מרוויחים ממנה - המורים , התלמידים ואפילו ההורים... 

בסדרת מפגשים של תוכן והיערכות פדגוגית לצוות מורים (חדר מורים או צוות ייעודי) נתכונן יחד לחגים ונבנה תכנית בפועל - בליווי תכני, פדגוגי וגם דיגיטלי! 

...קרא עוד
מצות על רקע שחור.jpg

לקראת תשפ"ב

קיץ בינתחומי  - קהילת מורים לומדת ויוצרת

לקראת שנה של עבודה מתואמת ומשולבת של מורים בתחומי ההומניסטיקה - נדרשת היערכות משמעותית לבניית תכנית (שכבתית/כיתתית). לשם כך נקיים תהליך של זיהוי ערכים והיתרונות של כל מורה בצוות - ידע וכישורי למידה הם רק אמצעים בדרך לבניית תמות איכותיות - ונכונות - שיישארו נכס צאן ברזל של בית הספר. 

...קרא עוד
עותק תמונה של אורן בהרצאה.jpg

לאורך השנה

בית ספר שוחר תרבות / סדנאות לבניית חזון

האם בית הספר שלכם באמת ייחודי?  כיצד אתם חוגגים את החגים? האם יש חוט מקשר משמעותי בין תכניות הלימודים ?  בסדרות תוכן ועומק - לחדר מורים או צוות מוביל, נפתח יחד שפה המבוססת על ידע והתמצאות בתרבות ישראל, תוך זיהוי הערכים ההומניסטיים והמאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר - בדרך למיצוב הוליסטי של בית הספר. תהליך זה מותנה ביוזמת מנהל/ת. 

ניתן לפרק סדרות אלה להרצאות בודדות - בתכנות מראש. 

 

...קרא עוד
IMG_20190607_145115.jpg

לאורך השנה

בית מדרש ארכיאולוגי (עם רשות העתיקות)

האם בית הספר שלכם באמת ייחודי?  כיצד אתם חוגגים את החגים? האם יש חוט מקשר משמעותי בין תכניות הלימודים ?  בסדרות תוכן ועומק - לחדר מורים או צוות מוביל, נפתח יחד שפה המבוססת על ידע והתמצאות בתרבות ישראל, תוך זיהוי הערכים ההומניסטיים והמאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר - בדרך למיצוב הוליסטי של בית הספר. תהליך זה מותנה ביוזמת מנהל/ת. 

ניתן לפרק סדרות אלה להרצאות בודדות - בתכנות מראש. 

 

WhatsApp Image 2019-03-10 at 2.42.40 PM

לאורך השנה

סדנא למורים שרוצים ללמד בטבע 

האם בית הספר שלכם באמת ייחודי?  כיצד אתם חוגגים את החגים? האם יש חוט מקשר משמעותי בין תכניות הלימודים ?  בסדרות תוכן ועומק - לחדר מורים או צוות מוביל, נפתח יחד שפה המבוססת על ידע והתמצאות בתרבות ישראל, תוך זיהוי הערכים ההומניסטיים והמאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר - בדרך למיצוב הוליסטי של בית הספר. תהליך זה מותנה ביוזמת מנהל/ת. 

ניתן לפרק סדרות אלה להרצאות בודדות - בתכנות מראש. 

 

IMG_20200511_163551.jpg
bottom of page