top of page

רוצים להכיר את הזהות היהודית חילונית של הרצל?
בואו לשיחה בגליל 

מה בארכיון?  הרצל והזהות היהודית
שני מפגשים בהנחיית אבשלום בן צבי - בשיתוף מכון שיטים

הרצל - מפגש ראשון - מה חידש הרצל ביחס לשאלת היהודים?

הרצל - מפגש ראשון - מה חידש הרצל ביחס לשאלת היהודים?

צפייה בסרטון