קוראים את כל מורה הנבוכים - מזווית חילונית פלורליסטית

סדרת המפגשים (למעלה מ 130) בהנחיית ד"ר אורן יהי-שלום. רב חילוני