top of page

פותחים דיון על זהות חילונית ערכים ומורשת ישראל 
מוזמנים להכיר עוד פעילות שכזו במכון הגות

התכנית - "פגוש את המציאות" 

והפעם:  מה באמת קרה שם בגן עדן?   
ראיון עם האשה הראשונה . אסור לפספס..

מה לחילוניים ולמתן תורה? 

שיחה קשורה לחג שבועות אבל לא רק... 

מורה נבוכים - קוראים הכל! 

בפניכם 132 סרטונים של קריאת כל מורה הנבוכים, ברוח חילונית-פלורליסטית. 

מיזם הגת

טיפוח מרחב חינוכי על גת בת 4000 שנה .. ביער שבין כעביה לאלון הגליל.

מה היא תשובת אמת? לקראת יוה"כ

מפגש לפני יום כיפור ובו סקירה רחבה של מושגים לרבות רעיון התשובה המתפתח בתרבות ישראל.

האם האדם חופשי?  דיון פתוח בציבור 

מפגש לליבון סוגייה פילוסופית - הדטרמיניזם

שפינוזה - מפגש חגיגי עם סיום האתיקה

שנה וחצי קראנו את כל האתיקה - אבישי גלילי  שהוביל את המפגשים, מסכם את העניין.. 

הרוחני המוחלט של נחמן קרוכמל

מפגש לימוד עם הרב ד"ר אורן יהי-שלום על משנתו של נחמן קרוכמל - אבי המשכילים העבריים. 

שיחה על היחס לתרבות 

האם היהדות היא תרבות? או רק דת עם צוויים מחייבים שנטשנו? 

הרעיון של תרבות - כמושג- איננו פשוט כל כך להמשגה. עוד יותר מכך מורכב להכיר את היהדות כתרבות - כלומר הרבה מעבר לממד הדתי שממשיך להוות אולי גורם משפיע, אך רק אחד מני רבים..   השאלות הללו קשורות לחגיגת החגים, ללימוד  וכמובן למוסר .. 

שיחה על ערכים

לחצו כאן לעבור לעמוד עם כל הסרטונים 

איך ערכים הומניסטיים קשורים בכלל לתרבות ישראל?  האם התנ"ך הומניסטי?  האם המשנה והתלמוד מלמדים אותנו משהו על שוויון?  מה הקשר בין דמוקרטיה לתרבות ישראל? אולי היהדות נגד דמוקרטיה?? קבלו כמה קליפים שניתן לפתוח אתם דיון.. 

שיחה על אורח חיים

האם חילוני  "חופשי"? ממה?  כיצד אורח החיים עשוי לבטא מחוייבות? 
bottom of page