עמנואל קאנט הניח יסוד דרמטי לפילוסופיה המודרנית - כולל זו היהודית

סדרת מפגשים קצרה (6) עם אבישי גלילי