משנת שפינוזה מהווה בסיס למחשבה המערבית - שווה להכיר

שישה מפגשים בהובלת אבישי גלילי