top of page

משנת שפינוזה מהווה בסיס למחשבה המערבית - שווה להכיר
 

שפינוזה ודת התבונה - קריאה ב"אתיקה"
01:24:21


והנה שישה מפגשים קודמים בהובלת ד"ר אבישי גלילי

bottom of page