תמורות בתרבות ישראל

מפגשים בהובלת ד"ר אורן יהי-שלום. רב חילוני.