top of page

רוצים להכיר תחנות במחשבה החילונית ? 
סדרות מפגשים בהובלת ד"ר אורן יהי-שלום. רב חילוני
בואו לשיחה בגליל 

bottom of page