תחנות במחשבה החילונית 

שבתות של שיחה על הסיפור הפילוסופי של החילוניות הישראלית

המפגשים בהובלת ד"ר אורן יהי-שלום. רב חילוני